Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

LEX KORONA - 114 opatrení pre podnikateľov

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 2.7.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 2.7.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

v roku 2020 nadobúdajú účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti obcí, miest, krajov a jednotlivých orgánov verejnej správy v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti budete vedieť ako postupovať pri plnení Vašich úloh.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre verejnú správu sa stane Vašim sprievodcom pri každodennej práci a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v legislatívnej oblasti. Zmenou okrem iného prechádza Zákonník práce, exekučné konanie a napríklad aj zákon o odpadoch. Veľké množstvo zmien sa týka školstva, keďže sa okrem iných mení napríklad školský zákon. Na portáli http://legislativnezmenypreverejnuspravu.dashofer.sk sa dočítate aj o povinnom predprimárnom vzdelávaní, na ktoré sa bude potrebné v roku 2020 pripraviť.

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daňový poriadok
 • Miestne dane
 • Ostatné dane
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Verejné obstarávanie a eurofondy
 • Školstvo
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

Čo je nové v online knihe?

Aktuálne informácie ku koronavírusu:

 • Verejné otváranie ponúk v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
 • Postupy verejného obstarávania v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
 • Ako nakupovať rýchlo v čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 bez použitia priameho rokovacieho konania
 • Zmeny zmluvy v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
 • Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
 • UK v Bratislave spustila prvé online štátnice na lekárskej fakulte
 • Schválila online formu štátnych skúšok na vysokých školách
 • Štátnice a ďalšie akademické skúšky by mohli mať aj formu videokonferencie
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz/výcvik
 • Usmernenie k príspevku na školu v prírode
 • Teleškola sa v pôvodne predstavenej podobe neuskutoční, potvrdil minister školstva
 • ÚVZ SR: Odborné odporúčanie pre prevádzku vysokých škôl počas trvania epidémie COVID 19
 • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
 • Žiaci 4. ročníka bilingválnych gymnázií maturujú administratívne
 • Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020
 • Na pomoc materským školám pôjde 90 miliónov eur
 • Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy
 • Opatrenia v oblasti účtovníctva na zmiernenie pandémie koronavírusu
 • Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID-19
 • Vplyv poklesu tržieb na schopnosť zabezpečiť finančné krytie mzdových nákladov
 • Charakteristika podniku v ťažkostiach
 • Určenie veľkosti podniku podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
 • Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19
 • Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky a živnosti
 • Opatrenia v oblasti účtovníctva na zmiernenie pandémie koronavírusu
 • Evidencia tržieb počas obdobia koronavírusu
 • Podpora zamestnávateľov, ktorým poklesli tržby
 • Poslanci schválili odklady platenia preddavkov na daň z príjmov a umorovanie strát
 • V štandardnom termíne podalo daňové priznanie viac ako 700 tis. daňovníkov
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.4.2020
 • Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti dane z príjmov s cieľom zmiernenia následkov pandémie
 • Úprava lehoty na vrátenie preplatku na dani z príjmov
 • Inštitút neplatenia preddavkov na dani z príjmov
 • Osobitný odpočet neuplatnených daňových strát vykázaných za roky 2015 až 2018
 • Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti správy daní
 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 v období pandémie koronavírusu
 • Ministerstvá rozhodli o odpustení dane z príspevkov zo sociálnej pomoci
 • Vláda schválila dočasné zmeny podmienok platenia preddavkov na daň z príjmov
 • Ako správne platiť preddavky na daň z príjmov?
 • Podanie daňového priznania pri dani z pridanej hodnoty v súvislosti s koronavírusom
 • Podanie kontrolného a súhrnného výkazu pri dani z pridanej hodnoty v súvislosti s koronavírusom
 • Sociálna poisťovňa zverejnila formulár pre odklad platenia poistného za marec 2020
 • Podpora zamestnávateľov, ktorým poklesli tržby
 • Štát pokryje celú mzdu zamestnanca, ktorý pre koronakrízu nepracuje
 • Ako vláda pomáha firmám?
 • Úrady práce spracovali prvé žiadosti o príspevky
 • Platitelia poistného vo VšZP už môžu žiadať o odklad splatnosti preddavkov za marec
 • Sociálna poisťovňa vyplatila prvú časť pandemických PN-iek a ošetrovných
 • Ministerstvo práce spúšťa kurzarbeit" a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov
 • Legislatívne návrhy z rezortu práce a sociálnych vecí prerokujú poslanci v zrýchlenom režime
 • O odklad poistného za marec 2020 zatiaľ požiadalo 6 000 zamestnávateľov a SZČO
 • Opatrenie č. 3: Pomoc pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta
 • Európska komisia schválila Slovensku dve miliardy eur na udržanie zamestnanosti
 • Negatívne dôsledky koronakrízy naplno pociťuje aj Sociálna poisťovňa, štát jej od januára poslal 370 mil. eur
 • Úrady práce už vyplácajú prvé peniaze zamestnávateľom na udržanie zamestnanosti
 • Humanitárna pomoc v čase trvania mimoriadnej situácie
 • Úrady práce už odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky
 • O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny
 • Úrady práce už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 5 miliónov eur
 • Vláda schválila pomoc pre dohodárov v sume 210 eur mesačne
 • Rodičovský príspevok štát počas koronakrízy vyplatí aj pri deťoch starších ako tri roky
 • Ministerstvo práce rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu
 • Časť zamestnávateľov a SZČO nebude musieť zaplatiť do Sociálnej poisťovne odvody za apríl
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k práci v období mimoriadneho stavu a krízovej situácii
 • Požiadavky kladené na respirátory účinné na ochranu pred ochorením COVID-19
 • Čo priniesla novela zákona o BOZP súvisiaca s mimoriadnym stavom
 • Ručná manipulácia s bremenami v odvetví maloobchodu
 • Ako zistiť, či je predpoklad, že filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3 spĺňajú požiadavky, ktoré sú na tieto kladené
 • Udelenie dočasnej výnimky pre vodičov
 • Užitočné informácie pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
 • Zamestnávateľ musí pre návrat zamestnancov do kancelárií včas prijať správne opatrenia
 • Koronavírus v potravinárskej prevádzke
 • Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko
 • BOZP v súvislosti s postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení
 • Kríza koronavírusu ukazuje silu spoločenstva členských štátov Európskej únie
 • Ministerstvo hospodárstva pripravuje pomoc pre cestovné kancelárie a ich klientov
 • Odborníci vypracujú presný plán otvárania ďalších prevádzok, ekonomiku to však podľa premiéra nezachráni
 • Ministri odsúhlasili dočasnú ochranu podnikateľov pred konkurzmi
 • Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020
 • Sociálne podniky budú môcť plniť niektoré povinnosti alternatívnym spôsobom
 • Investičné stimuly budú smerovať do najmenej rozvinutých okresov, pôjde predovšetkým o daňové úľavy
 • Ministerstvo hospodárstva SR presúva nevyčerpané eurofondy na pomoc podnikateľom
 • Ministerstvo financií SR spúšťa ďalšiu pomoc pre podnikateľov
 • Novinky z oblasti štátneho IT
 • Ak bude nájomca meškať s platbami pre koronakrízu, prenajímateľ mu do konca roka nebude môcť vypovedať zmluvu
 • Slováci sa zaujímajú o odklad splátok, banky evidujú už tisícky žiadostí
 • Ministerstvo hospodárstva SR zabezpečilo pomoc s platením účtov za energie, nik preto nemusí byť odpojený
 • Stanovisko Ministerstva financií SR k aplikácii zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Obecné zastupiteľstvá online alebo korešpondenčnou formou
 • Kabinet schválil plán zníženia rizika šírenia koronavírusu medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní ľudí do zariadení sociálnych služieb
 • ZMOS žiada ministra hospodárstva o podporu komunálnych firiem
 • Ministerstvo pomáha zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb
 • Vláda chce zásadne zlepšiť starostlivosť o jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru
 • Minister hospodárstva súhlasí s pomocou pre komunálne podniky, na ich vyňatie nevidí dôvod
 • Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie
 • Deficit verejných financií vlani dosiahol 1,3 % HDP
 • Tréger žiada ministerku kultúry o pomoc pre kultúrne zariadenia samospráv
 • Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie
 • Starostovia a primátori sú naklonení rozšíreniu príjmov samospráv o podiel z dane z príjmu právnických osôb
 • Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
 • Opatrenia orgánov verejnej správy podľa aktuálneho rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva
 • Obce a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva
 • Európska aliancia pre zelenú obnovu vyzýva, aby boli financie na obnovu ekonomík minuté aj so zreteľom na životné prostredie
 • Zelený reštart ekonomiky
 • Kontrola prevozu odpadu cez hranice je nedostatočná, úrady navzájom nespolupracujú
 • Kontroly v odpadovom hospodárstve nie sú dostatočné, lebo kontrolórov je málo, ukázala štúdia
 • Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku ochrany prírody a krajiny
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku vôd
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku Environmentálneho fondu
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku EIA
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku geologického zákona
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku ochrany pred povodňami
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku ovzdušia
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku odpadov
 • Zákonné opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 na úseku zálohovania jednorazových obalov na nápoje
 • Väčšina obcí vyzbiera za odpad výrazne menej peňazí, než tvoria náklady na jeho spracovanie, ukázala štúdia IEP

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruku aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.


Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.


JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Legislatívny rámec, z ktorého vychádza účtovanie vo verejnej správe tvoria zákony a Opatrenia MF SR. Žiaľ sa veľmi rýchlo nadväzujúce právne predpisy menia a nemám čas každý deň to sledovať. Online kniha mi pomohla nielen v orientácií v legislatíve, ale aj pri aplikácii. V mojom prípade sa jednalo najmä o problematiku finančnej kontroly, ktorú považujem za dosť pre mňa dôležitú tému."
Jaroslav P., Hlohovec


"V rámci mojej profesijnej práci som potrebovala získať prehľad o legislatívnych zmenách najmä v účtovníctve a daniach. Potrebovala som sa dozvedieť o zmene postupov účtovania a ich aktuálnosti. Online kniha mi promptne pomohla a dozvedela som sa viacej vecí, nakoniec pomohla aj kolegom z iných odborov nášho pracoviska."
Irena K., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: