dnes je 24.3.2023

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prepis vozidla a výmena EČV elektronickyGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové tabuľky EČV od 1.1.2023 - vozidlá už nebude možné spoznať podľa skratky okresuGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Register účtovných závierok v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady na variabilný symbol pre platenie daní v roku 2023 - DPH a daň z príjmovGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prepis vozidla od 1.1.2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválená účtovná závierka v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako získať prístup do systému EMCS?Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob ukladania účtovnej závierky právnických osôb a oznámenia v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky pri preprave minerálneho oleja, alkoholu aj pohonných látokGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platenie preddavkov na daň právnickej osoby inak v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis držiteľa vozidla - registračný poplatok a zmeny od 1.4.2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena vlastníctva vozidla od 1.1.2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový variabilný symbol pre spotrebnú daň z minerálneho oleja od roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostavená účtovná závierka v roku 2023Garancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet obdobia, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPHGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady na variabilný symbol pre platenie daní v roku 2023 - DPHGarancia

1.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovanou transakciou bude len transakcia vyššia ako 10 000 eur od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady týkajúce sa vrátenia daňového preplatku v roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. „druhej šance" od 1.1.2024Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príspevkov na rekreáciu a účtovanie rekreačných poukazov v roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti od roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebná legislatíva od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný záznam, preukázateľnosť, prenos v roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od 1.1.2024Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2023 pre tretí stupeň náročnosti práceGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na stravovanie zamestnancov od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v transferovom oceňovaní od roku 2023 a ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmovGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada preukázaných cestovných výdavkov v roku 2023 - praktické upozornenieGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s nájomným bývaním od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o dani z príjmov v súvislosti s nájomným bývaním od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencieGarancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Registrovať sa na DPH už nebudú musieť osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti od roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH od roku 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. januára 2023Garancia

1.2.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer