dnes je 24.3.2023

Input:

Déja vu alebo posledný krok pred úspešnou rekodifikáciou stavebného práva?

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.23 Déja vu alebo posledný krok pred úspešnou rekodifikáciou stavebného práva?

JUDr. Milan Sklenár

V roku 2021 sme rozpracovali v štyroch príspevkoch aktuálny stav rekodifikácie stavebného práva na Slovensku. V prvom príspevku sme sa venovali alternatívam, aké mohol predkladateľ pri tvorbe nového právneho predpisu na úseku stavebného práva zvoliť. V máji 2021 sa nám predstava predkladateľa, ako by mal nový právny predpis vyzerať, pretransformovala do troch medzirezortných pripomienkových konaní (ďalej len „MPK”). V MPK sa tak ocitol návrh zákona o územnom plánovaní, návrh zákona o výstavbe a novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon”).

Ako sme uvádzali v prvom príspevku z roku 2021, predkladateľ by mohol zvoliť alternatívu a pokračovať v