dnes je 9.5.2021

Input:

Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.53 Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček, JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária

Dňa 11. septembra 2019 bola v NR SR schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2020, 1. januára 2021 a od 1. januára 2022. Novela zákona o dani z príjmov obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Zavádza sa významná zmena umožňujúca dodatočné splnenie podmienky držby stanovenej výšky priameho podielu na základnom imaní počas obdobia 24 mesiacov, a to na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane.

Pri výplate zo zdroja na území SR:

- úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a

- odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, návrhov alebo