dnes je 9.5.2021

Input:

Koronavírus v odpadovej vode

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.110 Koronavírus v odpadovej vode

Ing. Juraj Poništ

Cesta koronavírusu od človeka do čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Podľa Usmernenia pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom koronavírus tak ako všetky iné vírusy žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Otázka je, ako dlho dokáže tento vírus prežiť, pokým odumrie, ak nenájde vhodného hostiteľa. Reč však nie je len o tuhom odpade, ktorý sa môže týmto vírusom infikovať (použité rúška, rukavice). Jedným z príznakov koronavírusu sú totiž aj hnačky. Touto cestou sa vírus dostane do odpadovej vody a odtiaľ stokovou sústavou do čistiarne odpadovej vody.

Prítomnosť koronavírusu bola naozaj potvrdená DNA testom v odpadovej vode z Amsterdamu a tiež z juhoholandského Tilburgu, ktorý sa nachádza v najviac postihnutej oblasti.

Dokážu si čistiarne poradiť s koronavírusom?

Odpoveď znie, áno. Aspoň sa to očakáva. Pravdou je, že na čistiarňach odpadových vôd už teraz dochádza k odstraňovaniu patogénov zo surovej vody. V čistiarni odpadových vôd aeróbneho typu dochádza vďaka oxidácii vody a všetkých látok v nej obsiahnutých k jej čisteniu a zároveň dezinfekcii. Je preukázané, že 99 % všetkých patogénnych mikroorganizmov obsiahnutých v surovej odpadovej vode je v procese aeróbneho čistenia vďaka oxidácii zlikvidovaných.

Finálnymi produktmi aeróbneho čistenia odpadových vôd sú okrem biomasy voda a oxid uhličitý. Teda neškodné a nezapáchajúce plyny. Ako dezinfekciu odtekajúcej vyčistenej odpadovej vody sa dá navyše systém ČOV dovybaviť o dezinfekciu chlórovaním či UV lampou. Ďalšou možnosťou je inštalovať si dočistenie na princípe membránovej mikrofiltrácie s chlorovaním, kde dôjde k odfiltrovaniu všetkých častíc až po baktérie.

Pracovníci ČOV pozor, aj vy ste v ohrození!

Zamestnanci čistiarne by sa mali vyhýbať priamemu kontaktu s odpadovou vodou ako aj miestam, kde voda zo zariadení v podobe kvapôčok hmly uniká do okolitého ovzdušia. Zákaz pitia je samozrejmosťou.

Pri všetkých činnostiach, ktoré vedú k možnému kontaktu s odpadovou vodou, musia zamestnanci nosiť osobné ochranné pomôcky vrátane ochranného odevu, rukavíc, čižiem, ochranných okuliarov, masky na tvár a/alebo respiračnú masku FFP3. Okrem toho pre nich platia základné hygienické opatrenia:

  • - nedotýkať sa očí, nosa alebo úst neumytými rukami,
  • - umyť si ruky pred jedlom a po každej návšteve toalety,
  • - použiť vnútro lakťa pri kýchnutí alebo kašli.

Mali by sa občania bez kanalizácie báť koronavírusu?

V januári 2018 pripojenie na verejnú kanalizáciu dosiahlo 68 % obyvateľov, no len necelých 40 % obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu alebo iba čiastočne vybudovanú.

Obyvatelia nenapojení na kanalizáciu používajú pri nakladaní s odpadovou vodou žumpy, septiky alebo domové čistiarne.

Žumpy vs koronavírus

Toto zariadenie odoberá odpadovú vodu, ktorú následne musí vysať fekálne vozidlo a odviezť na čistiareň odpadových vôd. Žumpy tak musia byť vodotesné a bez odtoku. Sú z betónu či plastu. Žumpy nemajú