dnes je 21.4.2024

Input:

Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022 - označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.31 Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022 – označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizáciou zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2022 sa upravuje paragraf týkajúci sa označovania spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou.

Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, pričom uvedie zákonom stanovené údaje. Pričom od 1. januára 2022 je potrebné uvádzať aj údaje žiadateľa podľa § 67