dnes je 21.4.2024

Input:

Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022 - predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

26.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.32 Novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov od 1. januára 2022 – predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizáciou zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2022 sa upravuje paragraf týkajúci sa predaja spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu.

Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať údaje žiadateľa od 1. januára 2022 podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, je povinná