dnes je 25.3.2023

Input:

Poskytovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky zriaďovateľom vybraných škôl a školských zariadení v roku 2022

13.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.174 Poskytovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky zriaďovateľom vybraných škôl a školských zariadení v roku 2022

Mgr. Katarína Cabalová

Novela zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z. upravuje aj prechodné obdobie na rok 2022, v rámci ktorého sa ustanovuje osobitný režim poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v roku 2022 tak, aby nevznikali pochybnosti ohľadom spôsobu ich poskytovania, vrátane určenia údajov, z ktorých sa má pri ich poskytovaní vychádzať.

Vo vzťahu k financovaniu súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení obcami sa upravuje prechodné obdobie v § 39hh ods. 1 a 3 zákona č. 596/2003 Z. z. nasledovne

„(1) Obec poskytne v roku 2022 zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného