dnes je 24.3.2023

Input:

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.178 Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, PhD.

Preddavok má povinnosť platiť právnická osoba, ak:

  • vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca,

  • vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 5 000 € a nepresahujúcu sumu 16 600 €, v tomto prípade platí štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Pri platení preddavkov sa používa pojem „daň za predchádzajúce obdobie”. Podľa zákona o dani z príjmov sa ňou rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní