dnes je 25.3.2023

Input:

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.260 Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov

Zdroj: Národný inšpektorát práce

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bolo mnoho zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny povolaných plniť si brannú povinnosť voči svojmu domovskému štátu. Nástupom plnenia brannej povinnosti im u ich slovenského zamestnávateľa vznikla prekážka v práci. Túto prekážku v práci nemožno považovať za prekážku z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 137 ods. 4 písm. g) a § 139 ZP Zákonníka práce. Zákonník práce sa pri tomto druhu prekážky v práci opiera o zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa vzťahuje výlučne na štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorým vznikla branná povinnosť voči Slovenskej republike a sú zaradení do národnej registrácie.

Prekážka v práci z dôvodu plnenia brannej povinnosti voči inému štátu je prekážkou na