dnes je 21.4.2024

Input:

Schválená účtovná závierka v roku 2023

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.235 Schválená účtovná závierka v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, PhD.

Účtovné jednotky sú povinné predložiť účtovnú závierku tak, aby ju príslušný orgán mohol schváliť do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovným obdobím môže byť kalendárny rok alebo hospodársky rok.

Ak má spoločnosť kalendárny rok, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022, zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022, je povinná ju schváliť najneskôr do 31.12.2023.

Ak ide o spoločnosť, ktorá má hospodársky rok napríklad od 1.5.2022 do 30.4.2023, zostaví závierku k 30.4.2023 a je povinná ju schváliť najneskôr do 30.4.2024.

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (podala finančnej správe) už schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia už do registra účtovných závierok neposiela.