dnes je 21.4.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 98/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.59 Výklad k zákonu č. 98/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

JUDr. Renáta Považanová

Zákon dočasne obnovuje pravidlá parkovania na chodníku uvedené v § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.o cestnej premávke v znení účinnom do 28. februára 2022. Táto zmena má umožniť obciam v husto zastavaných a mimoriadne exponovaných lokalitách získať čas na vyriešenie dlhodobo neriešeného parkovacieho problému.

Cieľom zákona je umožniť vybraným motorovým vozidlám v prechodnom období (od účinnosti tohto zákona do 31. marca 2024) parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platia do 30. septembra 2023, teda do nadobudnutia účinnosti zákona č. 508/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čas získaný v