dnes je 24.9.2021

Legislatívne zmeny pre verejnú správu
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

v roku 2021 nadobudli účinnosť právne predpisy, ktoré výrazne ovplyvnili povinnosti obcí, miest, krajov a jednotlivých orgánov verejnej správy v nasledujúcom období. Práve vďaka informovanosti budete vedieť ako postupovať pri plnení Vašich úloh.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, platné od začiatku roku 2021 na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre verejnú správu bude aj v roku 2021 Vašim sprievodcom pri každodennej práci a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v legislatívnej oblasti. Zmenou okrem iného prešiel Zákonník práce, exekučné konanie a napríklad aj zákon o odpadoch a zákon o výchove a vzdelávaní. V online knihe Legislatívne zmeny pre verejnú správu sa dočítate o všetkých legislatívnych zmenách prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v oblasti účtovníctva, daňového poriadku, verejného obstarávania, školstva, BOZP, odpadového hospodárstva, dopravy a logistiky.

Online kniha je určená pre účtovníkov, ekonómov, kontrolórov, starostov, županov, vedúcich a riadiacich pracovníkov, rozpočtárov vo verejnej správe a je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax tak pre obce, mestá, kraje ako i pre všetkých pracovníkov verejnej správy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2021 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daňový poriadok
 • Miestne dane
 • Ostatné dane
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Verejné obstarávanie a eurofondy
 • Školstvo
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v online knihe?

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020, januára 2021 a januára 2022
Pokyn Ministerstva financií SR č. MF/012833/2020-243
Individuálna účtovná závierka za rok 2020 v účtovných jednotkách samosprávy
Predmet dane z príjmov subjektu verejnej správy
Príjmy oslobodené od dane z príjmov u subjektu verejnej správy
Zdaňovanie príjmov z prenájmu majetku subjektov verejnej správy
Nové pravidlá uplatňovania daňového bonusu

Kontrolný výkaz v roku 2021
Zmeny v zákone o DPH od roku 2021
Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby od 1. januára 2021

Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
Povinnosti zamestnávateľa pri domáckej práci a telepráci od 1.3.2021
Od marca môžu študenti od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou vykonávať ľahšie práce

Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - zálohovanie definitívne od 1. januára 2022
Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1.1.2021
Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1.1.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní k 19.1.2021
Ako obstarávať v čase pandémie COVID-19
Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní ohľadne zákaziek na poskytnutie výskumných a vývojových služieb
Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021
Záverečná skúška a absolventská skúška v školskom roku 2020/2021
Opravná skúška v školskom roku 2020/2021
Novinka - domáce vzdelávanie na 2.stupni ZŠ
Novinka - tehotenské štipendium
Národná rada Slovenskej republiky schválila potravinový semafor
Pripravovaná novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže

Čo získate s on-line knihou?

 • záruku aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

JUDr. Juraj Mezei
Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Martina Jenčová
Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

Spokojní zákazníci online knihy

"Legislatívny rámec, z ktorého vychádza účtovanie vo verejnej správe tvoria zákony a Opatrenia MF SR. Žiaľ sa veľmi rýchlo nadväzujúce právne predpisy menia a nemám čas každý deň to sledovať. Online kniha mi pomohla nielen v orientácií v legislatíve, ale aj pri aplikácii. V mojom prípade sa jednalo najmä o problematiku finančnej kontroly, ktorú považujem za dosť pre mňa dôležitú tému."
Jaroslav P., Hlohovec


"V rámci mojej profesijnej práci som potrebovala získať prehľad o legislatívnych zmenách najmä v účtovníctve a daniach. Potrebovala som sa dozvedieť o zmene postupov účtovania a ich aktuálnosti. Online kniha mi promptne pomohla a dozvedela som sa viacej vecí, nakoniec pomohla aj kolegom z iných odborov nášho pracoviska."
Irena K., Košice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 27.9.2021

Čas konania: 10:30 - 11:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.9.2021
1 EUR1,17 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,61 PLN (-0,02)
1 EUR25,35 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV