dnes je 21.4.2024

Zmeny v postupoch účtovania od 15. marca 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový rezident Slovenska (daňovník s neobmedzenou povinnosťou)Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctveGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako požiadať o podporu (dávku) v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Metódy na zamedzenie dvojitého zdaneniaGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na variabilný symbol pri úhrade dane z príjmov za rok 2023Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na variabilný symbol pri úhrade mesačnej DPH za február 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmenyGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je rozhodujúcim obdobím pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024, ak žiadateľ nemá vymeriavací základGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na výpočet výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšie pripravované zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2024Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad na určenie daňovej rezidencieGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2023 po ročnom zúčtovaní daneGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú časté chyby, ktoré je možné z účtovnej závierky ľahko identifikovaťGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhlenie podielu zaplatenej dane za rok 2023Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierokGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na aké číslo účtu sa platia dane?Garancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tlačivo pre účtovnú závierku v podvojnom účtovníctveGarancia

3.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpoklad zavinenia zamestnanca a jeho druhy v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy majetku v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kto a dokedy podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 - typ BGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

3. a 4. odpisová skupina v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

5. a 6. odpisová skupina v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Definícia majetku z daňového hľadiskaGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny a doplnenia postupov účtovania od 1.4.2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná spôsobilosť zamestnancov na činnosť na elektrických zariadeniach v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná cesta v Zákonníku práce v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. a 2. odpisová skupina v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inštitút minimálneho preddavku v praxi v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovné odpisy dlhodobého majetkuGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti vedúcich zamestnancov v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny súvisiace s účtovaním poskytnutia stravovania zamestnancom od 1.1.2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preventívny aspekt pracovnoprávnej zodpovednostiGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné v praxi v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobý majetok z účtovného hľadiska v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná cesta a výkon práce v roku 2024Garancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie v praxiGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

0. odpisová skupinaGarancia

8.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer